Make your own free website on Tripod.com

HOME

 

Swedish Destroyers and Frigate development 1860-

Type Name Number of Units Laid Down Displacement
Torpedoboat destroyer A-class 2 1900 328
B-class 20 1902-1910 350
C-class 12 1910-1916  
Gunnery

Destroyer

D-class 6 1916  
E-class (Tärnan) 20 1916-1920  
Björnen 8 1924-1927 1700
Sjöormen 6 1930-1934 2050
Adlercreutz 12 1936-1938 2400
Bielke 16 1938-1940  
Cardell 10 1940-1942  
von Döbeln 8 1942-1943  
Ehrenstrahl 12 1943-1944  
Forstena 4 1944  
Gatenhielm 5 1945-1946  
Horn 2 1950 2700
Jägerhorn 2 1955-1956  
Klingspor 4 1960-1964  
Guided missle destroyer Göteborg 6 1968-1973  
Lejionhufud 2 1976-1977  
Mannerheim 4 1984-1986  
Nordenskiöld 6 1990-1996  
Frigates/ Corvettes F1-F10 12 1938-1940  
Sökaren 22 1940-43  
Vinthunden 26 1943-1945  
Rapp 12 1950-60  
Guided Missle Firgate Snapphanen 10 1964-1970  
Norrköping 14 1976-1988  
Spica 10 1990-1996